Schoonheidsspecialiste met behandelingen van Maria Galland bij Mooi4me in Grave

IPL Behandelingen

Intense pulsed light (IPL) wordt gebruikt om overbeharing en huidaandoeningen effectief te behandelen. Verschillende onderdelen in de huid absorberen licht van verschillende golflengtes. Het geabsorbeerde licht wordt omgezet in warmte, waarmee verschillende indicaties effectief te behandelen zijn.


Zijn de IPL behandelingen voor iedereen geschikt?

Bij de behandeling van ongewenste haargroei dient het haar pigment te bevatten voor de geleiding van licht en de warmte naar de haarwortel, die uiteindelijk vernietigd dient te worden. In blonde, rode en grijze haren, alsmede overgangs-/ donsbeharing is geen of nauwelijks pigment aanwezig. Een succesvolle behandeling kan derhalve niet gegarandeerd worden.


Negroïde huidtypes (huidtype VI) zijn uitgesloten voor enige IPL behandeling wegens het te hoge pigmentgehalte in de huid. De overige getinte huidtypes zijn wel uitermate geschikt voor een IPL behandeling.


Naast bovenstaande exclusiecriteria zijn er nog diverse te benoemen. Wij zullen altijd eerst een intakegesprek met u houden waarbij een IPL en een medisch anamneseformulier met u doorgenomen wordt waarna deze beoordeeld of u geschikt bent voor een IPL behandeling.


Wat is het verschil tussen IPL en Laser?

IPL IS GEEN LASER! IPL staat voor Intense Pulsed Light en Laser staat voor Light AmplificationbyStimulatedEmission of Radiation. De termen Laser en IPL worden echter vaak door elkaar gebruikt en gehaald hoewel er zeer grote verschillen bestaan m.b.t. veiligheid, kosten en snelheid. Wij leggen u graag het verschil tussen beide principes uit.

 

Wat is een succesvolle ontharingskuur?

Over een succesvolle ontharingskuur wordt gesproken als er een haarreductie wordt bereikt van 80-90%. Een locatie 100% haarvrij maken is wegens vele restrictieve factoren (zoals hormonen) onmogelijk met enig IPL of Laser systeem. Bij veel behandelde cliënten met de IPL methode wordt met 6 behandelingen al een haarreductie van 80-90% behaald, echter gemiddeld zijn 8 behandelingen noodzakelijk voor een bevredigend eindresultaat.


Zijn de IPL behandelingen duur?

NEE. In verhouding tot het meerjarig gebruik van scheermesjes, het ondergaan van hars of wax behandelingen of het gebruik van ontharingscrèmes is het absoluut niet duur. Buiten de kostenbesparing welke u op termijn realiseert geniet u tevens van het comfort om u niet meer te hoeven nadenken over ongeschoren locaties en heeft u geen last meer van ingegroeide haartjes.

Maria Galland

Schoonheidsproducten en -behandelingen van Maria Galland.

Ze beschermen, verzorgen en zijn individueel. De producten voor gezichtsverzorging van Maria Galland Paris beantwoorden aan de speciale behoeften van uw huid voor langdurig stralende schoonheid.

 

Impressie

Schoonheidsproducten en -behandelingen van Maria Galland. Schoonheidsproducten en -behandelingen van Maria Galland. Schoonheidsproducten en -behandelingen van Maria Galland. Schoonheidsbehandeling bij Mooi4me in Grave. Schoonheidsbehandeling bij Mooi4me in Grave. Schoonheidsproducten en -behandelingen van Maria Galland. Schoonheidsproducten en -behandelingen van Maria Galland. Schoonheidsproducten van Maria Galland.